Headerเรือนโคราช เฉลิมวัฒนาประกวดภาพถ่ายย้อนวันวาน ย่านโรงหนังเฉลิมวัฒนา
  ระยะเวลากิจกรรม : 14 กันยายน – 29 กันยายน 2562
  • กติกา... ส่งภาพถ่าย “โรงหนังเฉลิมวัฒนา หรือบริเวณใกล้เคียง” พร้อมแจ้ง ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของ เจ้าของภาพ และที่มาของภาพถ่ายมาที่...
   Fanpage เรือนโคราช เฉลิมวัฒนา
   Fanpage โคราชในอดีต
  • หรือส่งภาพด้วยตนเอง ที่โครงการเรือนโคราช เฉลิมวัฒนาเยื้องอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
  รางวัลกิจกรรม
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 15 ตุลาคม 2562
  • ภาพถ่ายที่แสดงถึงเอกลกัษณ์ของโรงหนังเฉลิมวัฒนามากที่สุด จะได้รับรางวัล ดังนี้
  • รางวัลที่ 1 บัตรกำนัล ห้องพัก 3 วัน 2 คืน สำหรับ 3 ท่าน มูลค่า 4,500 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 บัตรกำนัล ห้องพัก 3 วัน 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 2,400 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 3 บัตรกำนัล ห้องพัก 2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 1,400 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลพิเศษ บัตรกำนัล ห้อง Co-Working Space (5 ที่นั่ง) 6 ชั่วโมง มูลค่า 1,200 บาท จำนวน 2 รางวัล
สมัครด้วยตนเองได้ที่ เรือนโคราช เฉลิมวัฒนา เวลา 9.30-17.30น.
Download รายละเอียด ที่นี่