พระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง
เวลา 1.26 นาที

พระราชนิพนธ์ยามเย็น
เวลา 3.14 นาที

พระราชนิพนธ์สายฝน
เวลา 3.14 นาที

พระราชนิพนธ์แสงเทียน
เวลา 3.14 นาที

คนดีไม่มีวันตาย
เวลา 2.09 นาที
.

นึกเสียว่าสงสาร
เวลา 4.11 นาที
.

มิดะ
เวลา 4.22 นาที
.

ลม
เวลา 3.32 นาที
.

อุ้ยคำ
เวลา 3.07 นาที
.

Cavatina
เวลา 4.58 นาที
.

Silkroad
เวลา 4.31 นาที
.

Spanish Romace
เวลา 3.42 นาที

Streets Of London
เวลา 4.32 นาที

the godfather Music
เวลา 1.59 นาที